16 listopada 2017

Kalendarz 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
3 Zakończenie I półrocza i klasyfikacja śródroczna: Przekazanie proponowanych ocen klasyfikacyjnych do:18 styczeń 2019 r.                                – 17 grudnia 2018 r.
4 Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.Woj.: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie.
5 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
6 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnegoPrzekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom
10 kwietnia 2019 r. g. 900(H. WOS) i 1100 (J. Pol.) (środa)
11 kwietnia 2019 r. g. 900
(P. Przyr)  i 1100 (Mat.) (czwartek)
12 kwietnia 2019 r. g. 900 
(PP)         i 1100 (PR) (piątek)

14 czerwca 2019 r.               / 21 czerwca 2019 r.              

7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w SP:
– język polski
– matematyka
– język obcyPrzekazanie zaświadczeń do szkoły / uczniom
15 kwietnia 2019 r. g. 900 – język polski (poniedziałek)
16 kwietnia 2019 r. g. 900 
– matematyka (wtorek)
17 kwietnia 2019 r. g. 900 
– język obcy (środa)

14 czerwca 2019 r.               / 21 czerwca 2019 r.

8 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
02 listopada 2018 (piątek) – SP i Przedszkole2-3-4 stycznia 2019 – SP  (przedszkole – dyżur)10-11-12 oraz 15-16-17 kwietnia 2019 r. – wybrane klasy ze względu na egzaminy

02 maja 2019 r.– SP i Przedszkole

9 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r. (piątek)
10 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.